Evaluare complexa 

 Asociația Autism Transilvania dispune de un departament de evaluare performant și de specialiști foarte bine pregătiți pentru evaluarea copiilor cu tulburări din spectrul autist  (TSA) sau alte întarzieri în dezvoltare.

Evaluarea psihologică complexă, cu teste standardizate pe populația românească, este esențială în stabilirea unui diagnostic. 

Cere medicului de familie să aplice gratuit copilului tău Chestionarul de screening-ul din programul CNAS. Dacă la screening copilul tău a obținut peste 6 puncte trebuie evaluat de un psiholog. Chestionarul de screening se poate vedea aici

Evaluarea psihologică complexă ne ajută la identificare tuturor ariilor de dezvoltare deficitare și la întocmirea planurilor de terapie individualizate. După începerea terapiei, reevaluarea copilului se face la minim 6 luni.

Testele deținute și aplicate în Asociația Autism Transilvania, atăt pentru persoane cu suspiciune de tulburare de spectu autist cât și pentru copii tipici sunt:

 TESTE DIAGNOSTICARE AUTISM

ADOS este un instrument de evaluare semi-structurată care cuprinde activități care permit observarea comportamentelor asociate cu TSA.

Se adresează copiilor, adolescenților și adulților asupra cărora există o suspiciune de autism.

Se aplică de la copiii care nu vorbesc deloc, la adulţii care sunt fluenţi verbal.

Evaluarea comunicării, interacțiunilor sociale, jocului sau utilizării imaginative a unor materiale, adică toate activitățile cuprinse de ADOS permit ca procesul evaluativ să decurgă fluid, fără ca persoana participantă să resimtă cel mai mic disconfort.

Diagnosticarea din timp și tratamentul adecvat duc la creșterea numărului de persoane cu autism care sunt capabile să trăiască independent și la potențialul maxim de dezvoltare individuală, atunci când ajung la vârsta adultă.

 ASRS – Autism Spectrum Rating Scale este utilizat în identificarea simptomelor, comportamentelor și caracteristicilor asociate cu autismul și tulburările de spectru asociate, apărute în cazul copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani. Aceste evaluări sunt realizate fie de către părinţi, fie de către educatori, învăţători  sau profesori.

 Totodată ASRS este util la realizarea screening-ului unui grup de persoane. Într-un mediu preşcolar sau şcolar, ASRS poate fi utilizat pentru a evalua grupuri de copii cu scopul de a determina care dintre aceştia are nevoie de o evaluare completă sau pentru a-i identifica pe cei care au nevoie de ajutor adiţional.

PEP-3 - Psychoeducational Profile Third Edition

PEP-3 este un instrument cu popularitate crescută și cu o istorie de peste 20 de ani în evaluarea aptitudinilor și comportamentelor copiilor cu TSA și ale copiilor cu tulburări ale comunicării.

Se adresează vârstelor de dezvoltare între 6 luni - 7 ani.

Instrumentul oferă informaţii despre nivelul de dezvoltare al abilităţilor, cât şi informaţii relevante pentru determinarea diagnosticului şi severităţii afectării. Administrarea PEP-3 se realizează în sistem clasic creion-hârtie, iar scorarea este rapidă, manuală, prin intermediul formularelor autoscorabile.

Această evaluare oferă informații din două surse complementare:
1. o scală standardizată, normată, construită pentru a evalua dezvoltarea comunicării, a abilităţilor motrice şi prezenţa comportamentelor dezadaptative a copiilor suspectaţi de autism sau alte tulburări pervazive de dezvoltare (TPD).
2. o procedură informală folosită în obţinerea informaţiilor, de la părinţi sau tutori, despre copii.

 TESTE COPII TIPICI SAU CU ÎNTÂRZIERI ÎN DEZVOLTARE

 COEFICIENT DE INTELIGENȚĂ

SON-R  este un test de inteligență non-verbal, pentru copii cu vârste cuprinse între 2 ½-7 ani.

SON-R este compus din 6 subteste: mozaicuri, categorii, puzzle-uri, analogii, situații și pattern-uri.

Avantajul său este că face posibilă o evaluare largă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat.

 MATRICI PROGRESIVE STANDARD (RAVEN) este un test de inteligență non-verbal pentru persoanele cu vârstă cuprinsă între 6 şi 80 de ani.

Permite o măsurare acurată a proceselor intelectuale ale copiilor şi adulţilor. Testul este alcătuit din 5 serii a câte 12 itemi, care cresc progresiv‚ în dificultate.

 SPM poate fi administrat şi persoanelor care nu vorbesc limba română sau care au deficienţe auditive.

NIVEL DE DEZVOLTARE

Denver Developmental Screening Test este un  instrument consacrat în detectarea potențialelor probleme de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani.

Copiii cu probleme de dezvoltare ar trebui să fie diagnosticați şi recuperați cât mai devreme posibil, căci tratamentul şi educaţia timpurie sunt mai puţin costisitoare şi mult mai eficiente decât intervenţia la un moment mai întârziat.

 ABAS II (Adaptive Behavior Assessment System ) este un chestionar de evaluare a comportamentului adaptativ, aplicabil de la 0-89 de ani.

Chestionarul cuprinde următoarele scale:

 • Comunicare
 • Utilizarea resurselor comunităţii
 • Funcţionalitate preşcolară
 • Viaţa în şcoală/familie
 • Sănătate şi siguranţă
 • Timp liber
 • Autoîngrijire
 • Autodirecţionare
 • Social
 • Motricitate
 • Muncă

ABAS-II poate fi folosit pentru a evalua:

 • deprinderile adaptative ale unei persoane,
 • capacitatea acesteia de a trăi independent
 • punctele forte și limitele
 • procesul de monitorizare al progresului

 ASPECTE COMPORTAMENTALE

BASC-2 (Behavioral Assessment System for Children) este un sistem multidimensional şi multimetodic, util în evaluarea comportamentului şi a percepţiei de sine, a copiilor şi a tinerilor cu vârste cuprinse între 2 şi 25 ani.

Abordarea multimetodă permite utilizarea în mod individual, sau în combinații, a celor trei forme de evaluare BASC:

 1. scala de evaluare pentru profesori Teacher Rating Scale - TRS;
 2. scala de evaluare pentru părinți Parent Rating Scale - PRS;
 3. scala de autoevaluare a personalității Self-report of Personality - SRP.

BASC-2 a fost conceput astfel încât să fie sensibil la numeroasele probleme care apar în context școlar și să realizeze diagnosticul diferențial între acestea. BASC-2 departajează între ADHD, depresie, tulburări de învățare, retard mintal, tulburări de adaptare, tulburări emoționale sau probleme de conduită, anxietate, stimă de sine și stres social.

 OBIECTIVELE EVALUĂRII 

 • Oferirea unui ghid în stabilirea unui diagnostic
 • Identificarea/confirmarea unor posibile tulburări din spectru autist
 • Stabilirea coeficientului de inteligență
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare
 • Evaluarea comportamentului
 • Posibilitatea de a urmări progresul intervenţiei prin reevaluări periodice