Start de la educatie la viata

În baza unui parteneriat public-privat încheiat între Asociaţia Autism Transilvania şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, începând  din 15 septembrie 2013 și până în prezent, la sediul Centrului de zi  AAT funcționează 8 clase pentru învăţământul preşcolar şi primar special, pentru copiii cu autism.

Nevoia de la care a pornit proiectul este dată de situația total nesatisfacatoare existentă în România în ceea ce privește accesul copiilor cu autism la o formă de educație. Grădiniţele/ şcolile obişnuite nu sunt pregătite să integreze copii cu nevoi speciale, cu atât mai puţin copiii cu autism, iar eficacitatea învățării în grădiniţele/şcolile speciale poate fi mult îmbunătăţită (fie din cauza numărului mare de elevi dintr-o clasă, fie din cauza varietății diagnosticelor, dar mai ales datorită insuficienței personalului specializat și a imposibilității aplicării metodelor și utilizării materialelor didactice specifice, necesare educării şi recuperării acestor copii).

Start - de la educație la viață! este un proiect care își propune să crească gradul de integrare în sistemul de învățământ al copiilor cu autism din Cluj-Napoca, oferindu-le pe termen lung, șansa la o viață independentă. Obiectivele urmărite de către partenerii acestui proiect vizează:

  • Asigurarea zilnică a accesului la educație și terapie de recuperare/ compensare pentru 33 de copii care prezintă tulburări din spectrul autist (TSA); printr-o intervenție precoce și specializată, sunt puse bazele recuperării pentru fiecare copil din program.
  • Accesul la informare, documentare, asistență și perfecționare inițială și continuă a cadrelor didactice și specialiștilor în recuperarea socio-psihopedagogică a persoanelor cu TSA.
  • Dezvoltarea voluntariatului și creșterea responsabilității sociale – prin implicarea studenților și elevilor din școlile de masă în activități voluntare în sprijinul persoanelor cu dizabilități.
  • Crearea unui model de bune practici de cooperare între instituții publice și private, în vederea incluziunii școlare și sociale a persoanelor cu autism

Grupul țintă este format din 33 de copii care prezintă o tulburare din spectrul autist, de vârsta preșcolară și școlară mica (3 – 12 ani), ce nu pot fi integrați cu succes în învățământul de masă (întrucât sunt sever agectați, au unele probleme de comunicare-relaţionare, de autoîngrijire şi/ sau anumite comportamente atipice), care în urma evaluării de specialitate au primit orientare școlară spre învătământul special din Cluj-Napoca și împrejurimi. Cei 33 de copii sun cuprinsi zilnic în diferite programe specifice, de luni pâna vineri, între orele 8,00 – 15,00. Prin toate activitățile instructiv-educative și terapeutice oferite de școală, se urmăreste  dezvoltarea armonioasă bio-psiho-socială, compensarea nedezvoltării unor arii, ținând cont de capacitățile copiilor, scopul final vizând atingerea potențialului maxim de care este capabil fiecare copil în parte.

Școala cuprinde 8 clase, în fiecare clasă fiind cuprinși maxim 6 copii. Activitatea terapeutică (terapie cognitiv-comportamentală, logopedie,  terapie prin muzică, etc.) este susținută la nivel individual sau de grup de către terapeuti/profesori specializati, iar activitatea didactică este sustinuță de cadre didactice pregătite pentru specificul copiilor cu autism.

Serviciile oferite de către cadrele didactice și terapeuți sunt: activități didactice de instruire, predare, evaluare; terapie educațională complexă și integrată; logopedie; ergoterapie; meloterapie; terapie ocupațională; servicii de asistență socială; servicii alternative de abilitare şi integrare familială şi socio-şcolară; consiliere, informare şi susţinere a familiei; acordare de training şi suport familiei copilului autist; activități ce au ca obiectiv informarea și sensibilizarea comunității clujene referitor la problematica persoanelor cu tulburări din spectrul autist și a familiilor acestora.