Campania 3,5% pentru sute de zambete :)

Asociația Autism Transilvania este un ONG acreditat și licentiat, astfel, în acest an puteti redirecționa către noi 3,5% din impozitul pe venit. Tot ce trebuie să faceți este să completați și să transmiteți, până la data de 25 mai 2021, doar unul din cele două documente de mai jos, în funcție de situația în care vă încadrați:

a) dacă aveți doar venituri din salarii: completați declaratia230 citind cu atenție instrucțiunile de la final. Anul la care se face referire în declarație este 2022, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2022, conform fișei fiscale. Nu vă faceți probleme dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 3,5% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteți lăsa căsuța necompletată.

b) dacă aveți venituri și din alte surse (cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor etc.): completați declaratia 200, capitolul III, citind cu atenție instrucțiunile de la final. Anul la care se face referire în declarație este 2020, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2020, conform fișei fiscale. Nu vă faceți probleme dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 3,5% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteți lăsa căsuța necompletată. Cei care obțin pe lângă salarii și alte venituri, vor completa formularul 200 la toate capitolele aferente tipului de venit obținut, inclusiv capitolul III “Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul pe venitul anual datorat”.

Datele AAT necesare la completarea declarațiilor: Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA Cod de identificare fiscală: 18939153 Cont bancar (IBAN): RO20BTRL06601205H34389XX

Formularul se completează DE MANA, CU MAJUSCULE, in doua exemplare. 

Unde se depune formularul?

a) Direct la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu.

b) Prin poștă cu confirmare de primire la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu. Adresele Administrațiilor Finanțelor Publice le găsiți aici.

c) Dacă este mai simplu pentru dumneavoastră, puteți trimite formularele completate și semnate la adresa: Asociația Autism Transilvania, Str. Prof. Dr. Ghe. Marinescu, nr. 86, Cluj-Napoca. Ne vom ocupa noi să expediem formularele dumneavoastră la Administrațiile Financiare de care aparțineți. În acest caz, vă rugăm să completați, pe lângă declarația 230, și o împuternicire, prin care ne mandatați să depunem în numele dumneavoastră declarația 230.  

d) Puteti sa ne sunati la numarul de telefon 0744211 776 sau sa ne scrieti pe  e-mail si vom stabili impreuna o metoda prin care formularul sa ajunga la noi.

Datele AAT necesare la completarea declarațiilor:

Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA
Cod de identificare fiscală: 18939153
Cont bancar (IBAN): RO20BTRL06601205H34389XX